Wydawca treści Wydawca treści

Projekty i fundusze 2022-2023

Projekty i fundusze 2022-2023

ETAP II - "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych"
Projekty i fundusze 2016-2022

Projekty i fundusze 2016-2022

ETAP I - "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych"
Projekty i fundusze 2014-2020

Projekty i fundusze 2014-2020

"Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych"
Projekty i fundusze 2014-2015

Projekty i fundusze 2014-2015

W latach 2014-2015 zrealizowano projekt: „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych"
Projekty i fundusze 2014

Projekty i fundusze 2014

W 2014 roku wykonano następujące projekty: „Wykaszanie wraz z odkrzaczaniem mokradeł w celu ochrony siedlisk hydrogenicznych w dorzeczu Gwdy" oraz „Przebudowa małej infrastruktury turystycznej łowisk dla wędkarzy na terenie nadleśnictwa Lipka w miejscowości Nowa Wiśniewka, Grudna, Podgaje"
Projekty i fundusze 2013

Projekty i fundusze 2013

W 2013 roku wykonano następujące projekty: „Remont istniejących urządzeń melioracji w celu ochrony siedlisk hydrogenicznych w dorzeczu Gwdy" oraz „Wzmocnienie systemu ochrony przeciwpożarowej obszaru leśnego położonego w Nadleśnictwie Lipka poprzez remont połączony z modernizacją dojazdu pożarowego w leśnictwie Dzierżążnia"
Projekty i fundusze 2011-2012

Projekty i fundusze 2011-2012

W latach 2011-2012 zrealizowano projekt: „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych"