Wydawca treści Wydawca treści

Projekty i fundusze 2022-2023

ETAP II - "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych"

W roku 2021-2022 w ramach projektu „ Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych zrealizowany został kolejny etap obejmujący odbudowa 35 zastawek drewniano-kamiennych zrealizowanych na terenie Nadleśnictwa Lipka w ramach inwestycji przeprowadzonych pomiędzy 2000 a 2010 rokiem. Obiekty są rozproszone na terenie całego Nadleśnictwa.

Źródłem finasowania projektów są fundusze UE oraz środki własne Lasów Państwowych.   

Wartość zrealizowanych zadań to 850.184,19 złotych brutto. Realizacja przedsięwzięć pozwoliła na zretencjonowanie około 31.237,00 m3 wody.

Celem projektu jest retencja wód powierzchniowo-gruntowych na obszarach administrowanych przez Nadleśnictwo Lipka, w obrębie zlewni cieków, przy jednoczesnym zachowaniu i wspieraniu rozwoju krajobrazu naturalnego.
 

Lesnictwo Białobłocie oddział 152 j

Lesnictwo Białobłocie oddział 152 j

Leśnictwo Białobłocie oddział 104 c

Leśnictwo Białobłocie oddział 104 c

Leśnictwo Białobłocie oddział 152 k

Leśnictwo Białobłocie oddział 152 k

Leśnictwo Biskupice oddział 224 c

Leśnictwo Biskupice oddział 224 c

Leśnictwo Górzno oddział 358 i

Leśnictwo Górzno oddział 358 i

Leśnictwo Górzno oddział 461 c

Leśnictwo Górzno oddział 461 c

Leśnictwo Kiełpin oddział 55 a

Leśnictwo Kiełpin oddział 55 a