Wydawca treści Wydawca treści

Projekty i fundusze 2016-2022

ETAP I - "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych"

W roku 2019 zrealizowano projekt  „ Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych ”
I.   „ Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych ”
Nadleśnictwo Lipka w latach 2016-2022 r przystąpiło ponownie do udziału w projekcie. Źródłem finasowania projektów są fundusze UE oraz środki własne Lasów Państwowych.        W roku 2019 zrealizowany został I etap projektu obejmujący odtworzenie 7 śródleśnych oczek wodnych w leśnictwie Podgaje, Dzierżążnia oraz Gronowo, budowa grobli ze stałym piętrzeniem w leśnictwie Biskupice oraz budowa 14 progów kamienno-drewnianych na rowach w leśnictwie Gronowo. Wartość zrealizowanych zadań to 1.482.197,61 zł netto. Realizacja przedsięwzięć pozwoliła na zretencjonowanie około 128.000,00 m3. Powierzchnia łączna oczek wodnych wynosi około 82.000,00 m2. Celem projektu jest retencja wód powierzchniowo-gruntowych na obszarach administrowanych przez Nadleśnictwo Lipka, w obrębie zlewni cieków, przy jednoczesnym zachowaniu i wspieraniu rozwoju krajobrazu naturalnego.
W roku 2021 planowana jest dodatkowo w ramach projektu „ Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” odbudowa 35 zastawek drewnianych zrealizowanych na terenie Nadleśnictwa Lipka w ramach inwestycji przeprowadzonych pomiędzy 2000 a 2010 rokiem. Obiekty  są rozproszone na terenie całego Nadleśnictwa.
 

Gronowo - 566 i

 

Gronowo - 525 c

 

Gronowo - progi

 

Biskupice

 

Podgaje