Wydawca treści Wydawca treści

Projekty i fundusze 2014-2015

W latach 2014-2015 zrealizowano projekt: „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych"

I.    „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych"

Nadleśnictwo Lipka w latach 2014-2015 przystąpiło ponownie do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Funduszu Spójności w ramach którego odbudowano 6 zbiorników wodnych. Wartość zrealizowanych zadań to 336.297,42 zł netto. Realizacja przedsięwzięć pozwoliła na zretencjonowanie około 25.160,00 m3. Powierzchnia łączna oczek wodnych wynosi 24.082,00 m2 Obiekty są rozmieszczone w leśnictwie Osowo w tym trzy w Zabytkowym parku w Małym Buczku oraz jeden obiekt w leśnictwie Potulice. Celem projektu jest retencja wód powierzchniowo-gruntowych na obszarach administrowanych przez Nadleśnictwo Lipka, w obrębie zlewni cieków, przy jednoczesnym zachowaniu i wspieraniu rozwoju krajobrazu naturalnego.