Zasoby leśne

Nadleśnictwo Lipka w aktualnym układzie gospodaruje obecnie na powierzchni 15554,40 ha, w tym lasy zajmują powierzchnię 14894,85 ha. Tereny położone w zasięgu administracyjnego działania nadleśnictwa należą pod względem geograficznym do Pojezierza Południowopomorskiego, a pod względem historycznym oraz kulturowym w większości do Krajny - dzisiejszego Pojezierza Krajeńskiego wchodzącego w skład Wielkopolski.

Hodowla lasu

Hodowla lasu to dziedzina wiedzy leśnej obejmująca zagadnienia związane z ekologią, biologią, geologią, rolnictwem, entomologią, chemią i matematyką. Podstawowymi aspektami w hodowli lasu są działania związane z przygotowaniem gleby pod sadzenie, odnawianiem lasu, zalesianiem gruntów nieleśnych, wykonywaniem poprawek i uzupełnień, melioracjami oraz zabiegami pielęgnacyjnymi.

Ochrona lasu

Wiedza o procesach zachodzących w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń, mogących wpłynąć negatywnie na stan lasu. Każdego roku podejmują oni działania mające na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększenie jego naturalnej odporności na czynniki szkodotwórcze.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu - działalność mająca na celu wykorzystanie naturalnych bogactw leśnych dla potrzeb człowieka.

Łowiectwo

Mając na względzie utrzymanie populacji zwierząt na znośnym (jeżeli chodzi o szkody) gospodarczo poziomie nadleśnictwo prowadzi wspólnie z Kołami Łowieckimi gospodarkę łowiecką

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Nadleśnictwo Lipka na podstawie porozumienia ze Starostą Człuchowskim sprawuje nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie powiatu człuchowskiego w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa.