Wydawca treści Wydawca treści

Projekty i fundusze 2011-2012

W latach 2011-2012 zrealizowano projekt: „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych"

I.    „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych"
Nadleśnictwo Lipka w latach 2011-2012 brało udział w  projekcie współfinansowanym ze środków Funduszu Spójności  w ramach którego  zbudowano na terenie Nadleśnictwa Lipka  39 zastawek, odbudowano 14 zbiorników wodnych, wyremontowano 1 most wraz z piętrzeniem oraz usunięto drzewa i krzewy na 4 powierzchniach z terenów mokradłowych. Wartość zrealizowanych zadań to 780.035,40 zł netto. Realizacja przedsięwzięć pozwoliła na zretencjonowanie  około 324.000 m3. Obiekty  są rozproszone na terenie całego Nadleśnictwa. Celem projektu  jest retencja wód powierzchniowo-gruntowych na obszarach administrowanych przez Nadleśnictwo Lipka, w obrębie zlewni cieków, przy jednoczesnym zachowaniu i wspieraniu rozwoju krajobrazu naturalnego.