Wydawca treści Wydawca treści

Projekty i fundusze 2013

W 2013 roku wykonano następujące projekty: „Remont istniejących urządzeń melioracji w celu ochrony siedlisk hydrogenicznych w dorzeczu Gwdy" oraz „Wzmocnienie systemu ochrony przeciwpożarowej obszaru leśnego położonego w Nadleśnictwie Lipka poprzez remont połączony z modernizacją dojazdu pożarowego w leśnictwie Dzierżążnia"

I.     „Remont istniejących urządzeń melioracji w celu ochrony siedlisk hydrogenicznych w dorzeczu Gwdy"                                                      
Projekt realizowanych był w ramach programu  „6.3 Ochrona obszarów cennych przyrodniczo Część 4) Wsparcie przedsięwzięć mających na celu utrwalenie uzyskanych efektów ekologicznych w projektach przyrodniczych" . W ramach projektu wyremontowano ogółem 47 urządzeń piętrzących ( zastawek). Całkowity koszt zadania w ramach inwestycji wyniósł :  182.498,57 zł z czego  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej sfinansował inwestycję w wysokości 174.136,57 zł. Celem projektu  było i jest zachowanie istniejącej różnorodności biologicznej ekosystemów głównie poprzez jak najdłuższe utrzymanie wody w lesie, podniesienie poziomu wody gruntowej, odtworzenie bagiennego lub zalewowego charakteru lasów łęgowych, wilgotnych lub bagiennych. Zakres zadania objął remont urządzań melioracyjnych, które były wybudowane w ramach umowy 947/321/IV/03 „Ochrona siedlisk hydrogenicznych w dorzeczu Gwdy"

II.    „Wzmocnienie systemu ochrony przeciwpożarowej obszaru leśnego położonego w Nadleśnictwie Lipka poprzez remont połączony z modernizacją dojazdu pożarowego w leśnictwie Dzierżążnia"
Projekt realizowany był w ramach działania programu 226 „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013"   Całkowity koszt inwestycji wynosił 1 909 221,46 zł netto.  Przedsięwzięcie obejmowało remont połączonym z modernizacją dojazdu pożarowego nr 7 o długości 5,864 km.