Położenie

Nadleśnictwo Lipka podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile. Położone jest w zasięgu dwóch województw: wielkopolskiego, na terenie powiatu złotowskiego oraz pomorskiego, na terenie powiatu człuchowskiego.

Historia

Nadleśnictwo Lipka w swym obecnym kształcie zostało powołane dnia 1.01.1985r. Zarządzeniem nr 35 Dyrektora Naczelnego Zarządu Lasów Państwowych z dnia 28.11.1984r. Od 16.10.1992r. do chwili obecnej Nadleśniczym Nadleśnictwa Lipka jest Janusz Grabowski.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo Lipka jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach.

Projekty i fundusze

ETAP II - "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych"