Wydawca treści Wydawca treści

Zielony Punkt Kontrolny - spacer z mapą

 

NADLEŚNICTWO LIPKA ZAPRASZA NA SPACER Z MAPĄ

 

W Nadleśnictwie Lipka znajdują się trzy ścieżki edukacyjne typu „Zielony Punkt Kontrolny".

Jedna z nich znajduje się w lesie na wschód od miejscowości Podgaje, druga przy siedzibie Nadleśnictwa Lipka nieopodal miejscowości Lipka a trzecia w otoczeniu leśniczówki w leśnictwie Kiełpin

Usytuowanie miejsc skąd można zacząć spacer przedstawiamy poniżej

Kliknij w poniższą mapę, aby wyświetlić ją z możliwością skalowania.

Jak korzystać ze ścieżki „Zielony Punkt kontrolny"

 1. Na czym to polega?

W zabawie chodzi o to by przy pomocy mapy odnaleźć w terenie tak zwane „Punkty Kontrolne" (termin używany w orientacji sportowej). Na naszej ścieżce mają one postać drewnianego słupka posiadającego swój kod cyfrowy zaopatrzonego w „kasownik", którym potwierdzamy swoją obecność na punkcie. „Kasuje" się w odpowiedniej krateczce na karcie startowej (krateczki mają numery odpowiadające numerom na słupkach).

Do punktu trafiamy posługując się bardzo dokładną specjalistyczną mapą. Zaznaczone jest na niej miejsce startu -czerwony trójkąt (to miejsce usytuowania tablicy informacyjnej), oraz Punkty Kontrolne – czerwony okrąg ( jego środek wskazuje usytuowanie słupków). Dodatkową wskazówką jest opis punktu np. dołek, skrzyżowanie ścieżek lub duży kamień – jest to opis obiektu, przy którym umieściliśmy nasz charakterystyczny słupek.

Mapę udostępniamy bezpłatnie. Można ją pobrać ze skrzyneczek znajdujących się w miejscach startu lub wydrukować korzystając z materiałów do pobrania,(uwaga!! aby wydrukować mapę w prawidłowej skali należy ustawić w opcji drukowania skalowanie 100% lub faktyczny rozmiar)  

 

 1. Co to jest mapa i legenda mapy?

Mapa jest odwzorowaniem rzeczywistego obrazu terenu przedstawionego za pomocą umownych znaków graficznych. Liczba informacji o terenie przedstawiona na mapie uzależniona jest od jej skali. Im mniejsza skala tym mapa bardziej dokładna, zawiera więcej informacji. Mapa, którą Tobie udostępniamy należy do tych o dużym stopniu dokładności, ma skalę 1: 10 000 co oznacza, że jednemu centymetrowi na mapie odpowiada 100 metrów w terenie. Informacja e=2,5m zamieszczona pod tytułem mapy oznacza, że warstwice czyli umowne linie łączące miejsca o tej samej wysokości są wrysowane na mapie co 2,5m.

Aby prawidłowo odczytywać mapę trzeba zapoznać się z legendą mapy – czyli informacją co oznaczają poszczególne kolory i znaki graficzne zastosowane na mapie. Jest to bardzo ważne w przypadku mapy „Zielonego Punktu Kontrolnego" gdyż różni się ona od mapy topograficznej z którą najczęściej mamy do czynienia.

 

 1. Co to jest „czytanie mapy"?

Czytanie mapy to umiejętność przekładania symboli przedstawionych na niej na rzeczywisty obraz terenu. Umiejętność ta plus właściwe ustawienie mapy tzw. "zorientowanie" pozwala na wybranie właściwej drogi dotarcia do celu.

 

 1. Co to jest „orientowanie mapy"?

Orientowanie mapy to ustawienie jej tak by kierunki świata na mapie odpowiadały rzeczywistym. Można to zrobić na dwa sposoby:

 • Przy pomocy kompasu: obrócić mapę tak aby linie północy (niebieskie równoległe linie przebiegające przez mapę) były równoległe do igły kompasu, a koniec igły kompasu wskazujący północ celował na górną krawędź mapy.
 • Przy pomocy obiektów terenowych: dopasować obraz mapy i terenu korzystając z charakterystycznych szczegółów. Aby prawidłowo ustawić mapę potrzeba przynajmniej dwóch obiektów.

Najlepiej zorientować mapę poprzez zastosowanie obu tych sposobów łącznie.

 

 1. Jak znaleźć punkt kontrolny w terenie?
 • Znajdź na mapie miejsce startu – czerwony trójkąt
 • Zaplanuj jaką drogą chciałbyś dotrzeć do punktu wybranego na początek. Jeśli stawiasz pierwsze kroki w tej zabawie unikaj drogi na przełaj – wykorzystaj sieć dróg, ścieżek i przecinek aby dotrzeć w pobliże punktu
 • Zorientuj mapę i podąż zaplanowaną ścieżką w miejsce blisko punktu, skąd będziesz mógł kierując się kompasem bądź elementami terenowymi odczytanymi z mapy dotrzeć na punkt.
 • Jeśli kod na odszukanym punkcie zgadza się z tym na mapie to bingo. Skasuj odpowiednią kratkę na karcie startowej i ruszaj dalej.

Najtrudniej znaleźć ten pierwszy punkt, później jeśli zachowasz koncentrację będzie tylko lepiej. Baw się odczytywaniem informacji z mapy i odnajdywaniem ich w terenie.

Przydatne wskazówki:

Do mierzenia odległości może ci posłużyć liczenie kroków ( zmierz ile kroków robisz na 100m)

Dobrze jest śledzić swoją aktualną pozycję na mapie poprzez trzymanie kciuka w miejscu mapy, gdzie jesteś.