Wydawca treści Wydawca treści

Trasa w Podgajach


Od 20.06.2013r. funkcjonuje w Nadleśnictwie Lipka „Zielony Punkt Kontrolny" Podgaje.
Mapa obejmuje 6 km2 stosunkowo łatwego terenu (idealnego do stawiania pierwszych kroków w orientalistyce). Teren to zwarty obszar borów sosnowych z czytelną siecią dróg i ścieżek. Na wschodzie naturalną granicę stanowi rzeka Gwda, od północnego  zachodu mapa sięga  do drogi krajowej nr 22.
W obrębie mapy nie brakuje ciekawych miejsc: występuje kilka malowniczych jeziorek w pobliżu których umiejscowiona jest Stanica Harcerska od wielu lat wykorzystywana przez Złotowskich Harcerzy na miejsce letnich obozów, są też urokliwe śródleśne bagienka. Południowy obszar mapy to obszar chroniony – użytek ekologiczny „Gwdziańskie mechowisko" charakteryzujący się występowaniem unikatowej roślinności mokradłowej.  W obrębie mapy nad Gwdą funkcjonuje wybudowana w 1929r. elektrownia wodna. Aby uzyskać odpowiednie spiętrzenie wody zbudowano zaporę ziemną o długości 510m, w ten sposób powstał Zalew Grudniański doskonale widoczny z leśnego miejsca wypoczynku naprzeciw Stanicy.
W miejscu, gdzie droga asfaltowa zbliża się do mostu na Gwdzie znajduje się pomnik upamiętniający bohaterstwo żołnierzy I Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, którzy na przełomie stycznia i lutego 1945r. zdobyli most bez wsparcia artyleryjskiego co okupili najwyższą ceną – śmiercią wielu z nich.
Bezpłatnie mapę można otrzymać :
Przy jednym z trzech miejsc startu (parking przy Stanicy Harcerskiej – S1, , oraz przy pomniku zdobywców wału pomorskiego nieopodal mostu na Gwdzie-S2, naprzeciw leśniczówki Podgaje- S3). Na miejscach startu  znajdują się  tablice informacyjne a przy nich skrzyneczki, w których umieściliśmy mapy, karty startowe i ulotki informacyjne.
Można też wydrukować mapy z plików do pobrania na stronie internetowej Nadleśnictwa Lipka, tam też podstawowe informacje o „orientacji" i podpowiedź jak korzystać z mapy „Zielonego Punktu Kontrolnego".