Lista aktualności Lista aktualności

Zasoby leśne

Nadleśnictwo Lipka w aktualnym układzie gospodaruje obecnie na powierzchni 15552 ha, w tym lasy zajmują powierzchnię 14763 ha. Tereny położone w zasięgu administracyjnego działania nadleśnictwa należą pod względem geograficznym do Pojezierza Południowopomorskiego, a pod względem historycznym oraz kulturowym w większości do Krajny - dzisiejszego Pojezierza Krajeńskiego wchodzącego w skład Wielkopolski.

Nadleśnictwo Lipka jest bardzo malowniczo położone na styku trzech województw: Zachodniopomorskiego, Kujawsko-Pomorskiego i Wielkopolskiego.  Na piękno naszych lasów (drzewostanów) mają wpływ uroki Pomorza i Wielkopolski, rzeki Debrzynka, Łobżonka i Gwda. Nasze drzewostany to mozaika borów sosnowych, lasów mieszanych i liściastych. Tereny od powierzchni płaskich po takie z niewielkimi wzniesieniami, poprzecinanymi wąwozami, zalewami, źródliskami, rzekami i jeziorami.
Klimat kształtują tu wpływy mas powietrza polarno-morskiego, arktycznego oraz polarno-kontynentalnego. Wzniesienia na północy i północnym zachodzie nadleśnictwa powodują osłabienie wiatrów i opadów napływających z tych kierunków. Na terenie nadleśnictwa zdarzają się silne wiatry obalające drzewa. Niestety ilość opadów (średnio 541 mm rocznie) jest mniejsza niż na północy (średnio 600 mm rocznie),
co wpływa niekorzystnie na uprawy leśne i drzewostany, które cierpią czasem na niedobory wody, gdyż wymagają jej w większych ilościach.

Lesistość Nadleśnictwa Lipka wynosi 30,47% i jest wyższa niż średnia w kraju - 29,2%.  Oprócz lasów gospodarczych, mamy w nadleśnictwie lasy ochronne (glebochronne, wodochronne, stanowiące ostoje zwierząt, drzewostany nasienne) oraz lasy rezerwatowe (na terenach rezerwatów przyrody).
To, jaki las rośnie na danym obszarze, zależy od typu siedliska i klimatu w danym regionie.
Najbardziej ubogie w składniki pokarmowe i, często w wilgotność, są bory - to tutaj spotykamy głównie sosny z niewielką ilością brzozy (w naszym nadleśnictwie najuboższy jest bór świeży – Bśw).

Najżyźniejsze i najbogatsze w składniki pokarmowe
i odpowiednio uwilgotnione są siedliska lasowe (Lśw – las świeży, Lw – las wilgotny).
W lasach nadleśnictwa dominują 4 typy siedlisk: bór mieszany świeży (BMśw) - 34,4%,
las mieszany świeży (LMśw) – 25,65%,
bór świeży (Bśw) – 14,7%
oraz las świeży (Lśw) – 13,95%.
 

Opracowanie: PUL 2012-2021
 

Pozostałe typy lasów mają mniejsze udziały na terenie Nadleśnictwa Lipka – poniżej 4% powierzchni.

W lasach Nadleśnictwa Lipka gatunkiem, którego jest najwięcej (gatunek dominujący) to sosna zwyczajna
i zajmuje powierzchnię niewiele ponad 72% całej powierzchni nadleśnictwa. Buk (6%) oraz dęby (7%) to gatunki, które dominują w naszych lasach.
Gatunkami, które wyróżniają się na tle innych (co do wielkości zajmowanej przez nie powierzchni) to brzoza  (5%), olsza (4%), świerk (2%).
Pozostałe gatunki liściaste (grab, jesion, lipa, olsza szara, wiązy, klony, jawor, akacja, osika, topola, wierzba) zajmują powierzchnię ok. 3%, |
a pozostałe iglaste (modrzew, daglezja)
ok. 1%.

Opracowanie: Dominika Nadolna
 

Użytki ekologiczne „Gwdziańskie Mechowiska", Obszary chronionego krajobrazu „Dolina Łobżonki i Bory Kujańskie" i „Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy",
oraz Obszary Natura 2000 - siedliskowe „Dolina Debrzynki" i „Dolina Łobżonki"

Na terenie naszego nadleśnictwa od wielu lat gniazdują rybołowy. Są to niesamowicie rzadkie ptaki drapieżne, które żywią się głównie rybami. W Polsce udokumentowanych jest tylko 30 par gniazdujących rybołowów. Swoje gniazda budują w niedostępnych dla ludzi miejscach.
U nas wybrały na swoje miejsce zamieszkania słup energetyczny.
Ciekawostką jest transmisja online z gniazda rybołowów, którą można obejrzeć: http://www.lasy.gov.pl/informacje/kampanie_i_akcje/rybolow.

Aktywnie wspieramy ptaki drapieżne i ptactwo wodno - błotne licząc na to, że osiedlą się u nas. Ostatnio, wspólnie z Komitetem Ochrony Orłów, zakładaliśmy gniazda dla sokoła wędrownego, w nadziei, że będzie chciał tutaj gniazdować. Dla ptaków żyjących w pobliżu wód zakładamy i utrzymujemy w czystości budki lęgowe i odławiamy zagrażające im drapieżniki obcego pochodzenia – norki amerykańskie. Dla pozostałych gatunków ptaków i nietoperzy zakładamy (i stale czyścimy) budki lęgowe, a także zostawiamy w lesie drzewa dziuplaste, aby zapewnić im schronienie.

W lasach nadleśnictwa spotkamy mnóstwo gatunków roślin. Wśród nich są rzadkie gatunki, takie jak np. kukułka krwista i szerokolistna, podkolan biały (nasze polskie storczyki),  śnieżyczka przebiśnieg, czworolist pospolity, wełnianki, grążel żółty, bagno zwyczajne, rosiczka okrągłolistna, chrobotki czy widłaki (oraz wiele, wiele innych).
Można tu znaleźć ciekawe gatunki grzybów, takie jak szmaciak gałęzisty, sromotnik bezwstydny czy pawężnica pergaminowa.

Fot. Dominika Nadolna

Świat zwierzęcy naszych lasów jest równie bogaty, jak roślinny. Przy odrobinie szczęścia można tu spotkać łosia (sporadycznie), jelenia, sarnę, dzika, daniela, zająca, lisa, jenota, borsuka, kunę, norkę, tchórza
i piżmaka.

Z ciekawszych zwierząt chronionych odnotowaliśmy występowanie łasicy, wilka, a z częściowo chronionych – bobra i wydrę. Ptaki reprezentowane są przez wiele gatunków rzadkich i zagrożonych: brodźca piskliwego, brzęczka, bociana białego i czarnego, błotniaki, kanię rudą, myszołowa, puszczyka, żurawia, czajkę, dudka, dzięcioły, gągoła,  gąsiorka, łabędzia niemego, zimorodka, lelka kozodoja, bielika, trzmielojada i wspomnianego wyżej rybołowa.

Fot. Dominika Nadolna

Z gromady gadów występują u nas jaszczurka zwinka i żyworodna, padalec oraz węże: żmija zygzakowata
(niektóre nawet wybarwione na czarno) i zaskroniec zwyczajny.

Z płazów tereny nadleśnictwa zamieszkują m.in. traszka grzebieniasta i zwyczajna, kumak nizinny, ropucha szara, ropucha zielona, żaba moczarowa, jeziorkowa i śmieszka, a z owadów m.in. zalotka większa i czerwończyk nieparek.
 
Nasze nadleśnictwo posiada wiele cennych walorów turystycznych i kulturowych. Poczynając od „Zwalonego mostu" na Gwdzie koło Górzna, poprzez groby nieznanych żołnierzy poległych w Wojnach Światowych, śródleśne cmentarze i kapliczki, zapomniane gospodarstwa, grodziska, miejsca wykopalisk archeologicznych po zabytkowy Park w Małym Buczku. 
Na turystów czeka wiele tras pieszych, rowerowych czy konnych. W trakcie leśnych wojaży warto odpocząć pod jedną z wielu wiat turystycznych, na miejscach biwakowania lub na parkingach leśnych.
Ciekawostki ze świata przyrody czy leśne tajemnice można odkryć spacerując ścieżką edukacyjną,
a zielone punkty dostarczą niezapomnianej rozrywki w postaci poszukiwania wyznaczonych na mapie punktów.

Zapaleni wędkarze mogą skorzystać z bogatej oferty śródleśnych jezior i oczek wodnych, zostawić samochody w wyznaczonych miejscach postoju i wybrać się na ryby. 


Polecane artykuły Polecane artykuły