Lista aktualności Lista aktualności

Zaproszenie do udziału w Zespołach Lokalnej Współpracy

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile zaprasza osoby i organizacje lokalne zainteresowane problematyką zagospodarowania lasów o zwiększonej funkcji społecznej do konsultacji w ramach Zespołów Lokalnej Współpracy (ZLW).

Zespoły będą powoływane w nadleśnictwach:

Lipka, Okonek i Złotów.

Zadaniem Zespołów Lokalnej Współpracy będzie prowadzenie dialogu społecznego, wymiany informacji, konsultowania projektów lokalizacji lasów o zwiększonej funkcji społecznej oraz planu niezbędnych działań gospodarczych i ochronnych zmierzających do ich bezpiecznego udostępniania. Prace zespołu prowadzone będą w czterech grupach interesariuszy: samorządowej, społecznej, naukowej i przedsiębiorców.

Nabór do Zespołów Lokalnej Współpracy będzie prowadzony w terminie do 5 lipca 2024 r.

Udział w ZLW jest dobrowolny i ma charakter nieodpłatny.

Zgłoszeń można dokonywać poprzez formularz:

https://ankiety.pila.lasy.gov.pl/index.php/248824?lang=pl

QR kod:    

lub telefonicznie pod numerem:

- w Nadleśnictwie Lipka –    694 147 901

- w Nadleśnictwie Okonek –   516 155 169

- w Nadleśnictwie Złotów –   532 820 935


Polecane artykuły Polecane artykuły