Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona lasu

Wiedza o procesach zachodzących w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń, mogących wpłynąć negatywnie na stan lasu. Każdego roku podejmują oni działania mające na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększenie jego naturalnej odporności na czynniki szkodotwórcze.

Ochrona lasu polega ona przede wszystkim na podejmowaniu działań profilaktycznych w zakresie ochrony stanu zdrowotnego lasu i małej retencji wodnej, co jest ważne ze względu na zagrożenie od:

 • pożarów
 • szkodników owadzich
 • grzybów
 • zwierzyny
 • czynników abiotycznych


W ramach profilaktyki przeciwpożarowej Nadleśnictwo Lipka dba o:
mineralizację pasów p-poż, utrzymanie dróg dojazdowych do punktów czerpania wody, stały kontakt z sąsiednimi nadleśnictwami oraz rejonowymi OSP, sprawne działanie Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego, monitoring terenu Nadleśnictwa za pomocą kamer telewizyjnych umieszczonych na dwóch wieżach obserwacyjnych

Ochrona przed owadami polega na:

 • prowadzeniu zabiegów gospodarczych, tj. czyszczenia i trzebieże (zabieg uzależniony od wieku drzewostanu), aby utrzymać las stabilny i zdrowy
 • przestrzeganiu terminowego wywozu drewna w okresie letnim, aby owady zasiedlające pozyskane drewno nie zdążyły wylecieć i zasiedlić innych drzew
 • usuwaniu posuszu czynnego
 • prowadzeniu profilaktycznych jesiennych poszukiwań owadów w ściole pod okapem drzewostanu (po pierwszych przymrozkach)
 • stałym monitoringu wszystkich drzewostanów od wiosny do jesieni, głównie     w okresie rójki kilkunastu szczególnie groźnych gatunków owadów
 • w przypadku gradacji – wykonaniu oprysków z powietrza przy wykorzystaniu samolotów, usuwaniu zasiedlonych drzew i wywożeniu ich najszybszym możliwym terminie


Jako miejsce życia wielu gatunków zwierząt las jest narażony (głównie w młodym wieku) na skutki ich bytowania:

 • zadeptywanie (odnowienia),
 • ścinanie i zgryzanie (pędów młodych drzew w uprawach),
 • spałowanie (młodniki)

Zabezpieczeniem, które przynosi pożądane skutki jest gównie grodzenie upraw. Stosuje się również smarowanie pędów i strzałek środkami chemicznymi, palikowanie i zakładanie osłonek na pędy Zwierzyna podczas żerowania na młodszych drzewach, negatywnie wpływa na wzrost i rozwój drzew, doprowadzając czasami nawet do ich śmierci.