Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Nadleśnictwo Lipka w aktualnym układzie gospodaruje obecnie na powierzchni 15554,40 ha, w tym lasy zajmują powierzchnię 14894,85 ha. Tereny położone w zasięgu administracyjnego działania nadleśnictwa należą pod względem geograficznym do Pojezierza Południowopomorskiego, a pod względem historycznym oraz kulturowym w większości do Krajny - dzisiejszego Pojezierza Krajeńskiego wchodzącego w skład Wielkopolski.

Tereny położone w zasięgu administracyjnego działania nadleśnictwa należą pod względem geograficznym do Pojezierza Południowopomorskiego, a pod względem historycznym oraz kulturowym w większości do Krajny - dzisiejszego Pojezierza Krajeńskiego wchodzącego w skład Wielkopolski.

Nadleśnictwo położone jest na północnym krańcu województwa wielkopolskiego oraz na południowo-zachodnim skraju województwa pomorskiego. Na piękno naszych lasów (drzewostanów) mają wpływ uroki Pomorza i Wielkopolski, rzeki Debrzynka, Łobżonka i Gwda. Nasze drzewostany to mozaika borów sosnowych, lasów mieszanych i liściastych. Tereny od powierzchni płaskich po takie z niewielkimi wzniesieniami, poprzecinanymi wąwozami, zalewami, źródliskami, rzekami i jeziorami. Klimat kształtowany jest najczęściej przez masy powietrza polarno morskiego z dużą wilgotnością, zachmurzeniem i łagodnym typem pogody. Na obszarze nadleśnictwa rzadziej zdarzają się silne wiatry obalające drzewa, ale też suma opadów jest mniejsza niż kilkadziesiąt km na północny zachód. Średnia temperatura roczna wynosi ok. 8,6oC, a roczna suma opadów ok. 570mm.

Lesistość Nadleśnictwa Lipka wynosi 31,30 % i jest wyższa niż średnia w kraju – 30,80 %. Oprócz lasów gospodarczych, mamy w nadleśnictwie lasy ochronne (glebochronne, wodochronne, stanowiące ostoje zwierząt, drzewostany nasienne) oraz lasy rezerwatowe (na terenach rezerwatów przyrody). To, jaki las rośnie na danym obszarze, zależy od typu siedliska i klimatu w danym regionie. Najbardziej ubogie w składniki pokarmowe i, często w wilgotność, są bory – to tutaj spotykamy głównie sosny z niewielką ilością brzozy (w naszym nadleśnictwie najuboższy jest bór świeży – Bśw). Najżyźniejsze i najbogatsze w składniki pokarmowe i odpowiednio uwilgotnione są siedliska lasowe (Lśw – las świeży, Lw – las wilgotny).

W lasach nadleśnictwa dominują 4 typy siedlisk:

las mieszany świeży (LMśw) – 31,52%,
bór mieszany świeży (BMśw) – 30,15%,
las świeży (Lśw) – 14,69%,

oraz bór świeży (Bśw) – 11,81%.

Pozostałe typy lasów mają mniejsze udziały na terenie Nadleśnictwa Lipka – poniżej 4% powierzchni.


 

W lasach Nadleśnictwa Lipka gatunkiem, którego jest najwięcej (gatunek dominujący) to sosna zwyczajna i zajmuje powierzchnię niewiele ponad 73% całej powierzchni nadleśnictwa. Buk (7%) oraz dęby (8%) to gatunki, które dominują w naszych lasach.

Gatunkami, które wyróżniają się na tle innych (co do wielkości zajmowanej przez nie powierzchni) to brzoza (4%), olsza (4%), świerk (2%).
Pozostałe gatunki liściaste (grab, jesion, lipa, olsza szara, wiązy, klony, jawor, akacja, osika, topola, wierzba) zajmują powierzchnię ok. 1%, a pozostałe iglaste (modrzew, daglezja, jodła) ok. 1%.


Aktywnie wspieramy ptaki drapieżne i ptactwo wodno - błotne licząc na to, że osiedlą się u nas. W celu zwiększenia ich liczebności zostawiamy w lesie drzewa dziuplaste oraz martwe drewno, aby zapewnić im schronienie oraz bazę pokarmową. Współpracujemy z organizacjami zajmującymi się ochroną gatunkową zwierząt, np. Komitetem Ochrony Orłów. We współpracy z nimi dbamy o populację rybołowa, który gniazduje na terenie naszego nadleśnictwa od lat.


W lasach nadleśnictwa spotkamy mnóstwo gatunków roślin. Wśród nich są rzadkie gatunki, takie jak np. kukułka krwista i plamista, podkolan biały (nasze polskie storczyki), śnieżyczka przebiśnieg, bagno zwyczajne, rosiczka okrągłolistna, chrobotki czy widłaki (oraz wiele, wiele innych).
Można tu znaleźć ciekawe gatunki grzybów, takie jak szmaciak gałęzisty, sromotnik bezwstydny czy pawężnica pergaminowa.

Świat zwierzęcy naszych lasów jest równie bogaty, jak roślinny. Przy odrobinie szczęścia można tu spotkać łosia (sporadycznie), jelenia, sarnę, dzika, daniela, zająca, lisa, jenota, borsuka, kunę i tchórza.


Z ciekawszych zwierząt chronionych odnotowaliśmy występowanie łasicy, wilka, przechodnio występowanie rysia, a z częściowo chronionych – bobra i wydrę. Ptaki reprezentowane są przez wiele gatunków rzadkich i zagrożonych: brodźca piskliwego, brzęczka, bociana białego i czarnego, błotniaki, kanię rudą, myszołowa, puszczyka, żurawia, czajkę, dudka, dzięcioły, gągoła, gąsiorka, łabędzia niemego, zimorodka, lelka kozodoja, bielika, trzmielojada i wspomnianego wyżej rybołowa.


Z gromady gadów występują u nas jaszczurka zwinka i żyworodna, padalec oraz węże: żmija zygzakowata (niektóre wybarwione na czarno) i zaskroniec zwyczajny.

Z płazów tereny nadleśnictwa zamieszkują m.in. traszka grzebieniasta, kumak nizinny, ropucha szara, żaba moczarowa, jeziorkowa i śmieszka, trawna, wodna, a z owadów m.in. zalotka większa.

Nasze nadleśnictwo posiada wiele cennych walorów turystycznych i kulturowych. Poczynając od „Zwalonego mostu" na Gwdzie koło Górzna, poprzez groby nieznanych żołnierzy poległych w Wojnach Światowych, śródleśne cmentarze i kapliczki, zapomniane gospodarstwa, grodziska, miejsca wykopalisk archeologicznych po zabytkowy Park w Małym Buczku.
Na turystów czeka wiele tras pieszych, rowerowych czy konnych. W trakcie leśnych wojaży warto odpocząć pod jedną z wielu wiat turystycznych lub na miejscach biwakowania.
Zielone punkty dostarczą niezapomnianej rozrywki w postaci poszukiwania wyznaczonych na mapie punktów.

Zapaleni wędkarze mogą skorzystać z bogatej oferty śródleśnych jezior i oczek wodnych, zostawić samochody w wyznaczonych miejscach postoju i wybrać się na ryby.