Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Hodowla lasu to dziedzina wiedzy leśnej obejmująca zagadnienia związane z ekologią, biologią, geologią, rolnictwem, entomologią, chemią i matematyką. Podstawowymi aspektami w hodowli lasu są działania związane z przygotowaniem gleby pod sadzenie, odnawianiem lasu, zalesianiem gruntów nieleśnych, wykonywaniem poprawek i uzupełnień, melioracjami oraz zabiegami pielęgnacyjnymi.

W ciągu ostatnich 10 lat Nadleśnictwo Lipka posadziło  7,244 mln szt drzew w ramach odnowień i zalesień  (średnio 724,43 tys. szt rocznie). Nadleśnictwo Lipka zaangażowało się w programy restytucji jarzęba brekinii i cisa pospolitego, które mają szczególne wymagania i są trudne w uprawie – cis ze względu na długowieczność (w przeszłości wycinany  bez umiaru przez ludzi), a brekinia przede wszystkim ze względu na presję  od zwierzyny. Na bieżąco (odpowiednio do wieku i potrzeb hodowlanych) prowadzone są zabiegi pielęgnacyjne: PIEL, CW, CP, TW, TP. W związku z dużą żyznością siedlisk oraz prowadzoną przez Nadleśnictwo Lipka gospodarką leśną stale wzrasta udział gatunków liściastych w naszych lasach. Wiąże się to również z prowadzoną na bieżąco przebudową rosnących na gruntach porolnych drzewostanów iglastych poprzez wprowadzanie do II piętra buka, lipy i grabu.
Nadleśnictwo Lipka – Szkółka Leśna
Nadleśnictwo Lipka posiada swoją szkółkę leśną w Nowym Dworze, która dba o zabezpieczenie materiału sadzeniowego na coroczne odnowienia i zalesienia. Szkółka zajmuje powierzchnię 829 ar.
Stałe inwestycje w infrastrukturę i sprzęt pozwalają na produkcję ponad 1,5 mln sadzonek kilkunastu gatunków drzew i krzewów w ciągu roku.
Wyprodukowanie tak dużej ilości sadzonek pozwala również na realizację zalesień przez prywatnych przedsiębiorców w ramach PROW, co stanowi prawie 50% produkcji materiału sadzeniowego.
Od 2004r (po zinwentaryzowaniu rosnących na terenie Nadleśnictwa Lipka starych odmian jabłoni) dzięki szczepieniu pędów pobranych ze starszych drzew, wprowadzamy do naszych lasów zapomniane już stare odmiany jabłoni