Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

Mając na względzie utrzymanie populacji zwierząt na znośnym (jeżeli chodzi o szkody) gospodarczo poziomie nadleśnictwo prowadzi wspólnie z Kołami Łowieckimi gospodarkę łowiecką

Przy ustalaniu rocznych planów łowieckich brane są pod uwagę:

  • struktura populacji (stosunek ilości samic do ilości samców)
  • liczebność populacji - w stosunku do pojemności środowiska wyrażanej w jednostkach jelenich (1 jedn. jelenia = 0,3 łosia, 2 daniele, 5 saren)
  • zdrowotność populacji - w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia wystąpienia chorób nadleśnictwo zgłasza informację do lekarza weterynarii, który podejmuje decyzję jakie działania należy podjąć;
  • śmiertelność populacji – mniejsze pozyskanie zwierzyny przez myśliwych  w przypadkach zwiększonej śmiertelności spowodowanej innymi upadkami


fot. Dariusz Dolla