Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu - działalność mająca na celu wykorzystanie naturalnych bogactw leśnych dla potrzeb człowieka.

Dział gospodarki leśnej, który pozyskuje z lasu różnorodne surowce, przekształca je w określone wyroby oraz dostarcza do odbiorców.  
Głównym przedmiotem użytkowania lasu jest drewno, odgrywające ogromną rolę we współczesnej gospodarce.  W lasach zagospodarowanych użytkowanie lasu prowadzone jest zgodnie z zasadą ciągłości i trwałości użytkowania przy dążeniu do równoczesnej ich reprodukcji.