Wydawca treści Wydawca treści

HCVF 3.2 - Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy lecz w Polsce pospolitsze i występujące wielkoobszarowo, stanowiące ważne obszary gospodarki leśnej

Wykaz adresów leśnych oraz mapa znajduje się poniżej w sekcji "Materiały do pobrania"