Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

Na gruntach zarządzanych przez Nadleśnictwo Lipka występuje 27 obiektów uznanych za pomniki przyrody: 26 pojedynczych drzew oraz 1 grupa drzew (163).

Wykaz pomników przyrody na gruntach Nadleśnictwa Lipka

Lp. leśnictwo oddział pododdział. powiat gmina/miasto gatunek wiek obwód [cm] wysokość [m]
1. Białobłocie 90i złotowski Lipka Lipa drobnolistna 250 440 22
2. Lipka 120o złotowski Lipka Dąb szypułkowy 300 505 26
3. Lipka 117d złotowski Lipka Sosna zwyczajna 170 380 30
4. Potulice 167k złotowski Lipka Dąb szypułkowy 310 510 32
5. Lipka 117c złotowski Lipka Buk zwyczajny (odłamany konar) 170 390 29
6. Lipka 117d złotowski Lipka Buk zwyczajny 170 385 29
7. Lipka 120b złotowski Lipka Buk zwyczajny 180 420 33
8. Lipka 121h złotowski Lipka Dąb szypułkowy 250 480 32
9. Lipka 46f złotowski Lipka Jesion wyniosły 175 299 32
10. Potulice 144c złotowski Lipka Dąb szypułkowy 220 510 30
11. Potulice 144c złotowski Lipka Dąb szypułkowy 220 437 30
12. Osowo 132j   złotowski Lipka Jesion wyniosły 260 297 31
13. Osowo 132j złotowski Lipka Jesion wyniosły (wywrot, martwy)   -   -   -
14. Osowo 132j złotowski Lipka Olsza czarna (wywrot) 160 263 24
15. Osowo 132j złotowski Lipka Lipa drobnolistna 260 350 30
16. Osowo 132j złotowski Lipka Jodła szlachetna (martwa) - - -
17. Osowo 132j złotowski Lipka Buk zwyczajny, odm. miedziana 260 385 30
18. Osowo 132j złotowski Lipka Jesion wyniosły 260 460 32
19. Osowo 132j złotowski Lipka Klon zwyczajny 160 440 30
20. Osowo 132j złotowski Lipka Grupa drzew (graby zwyczajne-163 szt.) 120 120-150 14-16
21. Osowo 132j złotowski Lipka Dąb szypułkowy 260 762 32
22. Osowo 132j złotowski Lipka Lipa srebrzysta 260 565 31
23. Osowo 132j złotowski Lipka Buk zwyczajny, odm. purpurowa 260 508 32
24. Potulice 172r złotowski Lipka Dąb szypułkowy 220 465 27
25. Dzierżążnia 465s złotowski Złotów Dąb szypułkowy 260 495 25
26. Dzierżążnia 397b złotowski Zakrzewo Wiąz szypułkowy 100 380 22
27. Dzierżążnia 397c złotowski Zakrzewo Lipa drobnolistna 100 420 21