Program „Zanocuj w lesie”

Nadleśnictwo Lipka wyznaczyło obszar o powierzchni około 1430 hektarów, gdzie wszyscy miłośnicy przygody na łonie natury będą mogli spędzić noc w lesie, bez obaw o naruszenie przepisów prawa

Strefa Zanocuj w lesie - Podgaje

 

Lokalizacja widoczna jest również na mapie https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy oraz z poziomu aplikacji mBDL https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.gov.lasy.bdl&hl=pl&gl=US (android) lub https://apps.apple.com/us/app/mbdl/id1388815663 iPhone, z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

 1. Regulaminem korzystania z obszaru dostępnym na dole strony w częsci "Materiały do pobrania"
 2. Informacjami, gdzie wyznaczone są miejsca do rozpalenia ogniska i czy te są zaopatrywane w drewno i na jakich zasadach można z niego korzystać. Jeśli nie, należy drewno przynieść ze sobą

Wyznaczonymi miejscami do rozniecania ognia są:

 • - Leśnictwo Podgaje, oddział 251j (kominek pod wiatą przy stanicy harcerskiej)
 • - Leśnictwo Biskupice, oddział 336y (Grudna – kominek i miejsce na ognisko)
 •  
 1. Mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/  Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem
 2. Zasadami bezpiecznego korzystania z lasu https://czaswlas2.ecms.pl/bezpieczenstwo-w-lesie-i-porady-3
 3. Z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu -  lista pozycji, na których prowadzone będą prace w 2021 r., znajduje się w materiałach do pobrania
 4. z czasowymi wyłączeniami/zmianami przebiegu szlaków
  • „….”zostaje czasowo zamknięty. Termin obowiązywania, lokalizacja na mapie.
 5. w okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu! 
  • Dotyczy Koła Łowieckiego Łoś „Okonek”
 6. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez przesłanie informacji na adres lipka@pila.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Zgłoszenie noclegu powinno zawierać:

 • imię i nazwisko zgłaszającego;
 • telefon kontaktowy;
 • mail kontaktowy;
 • liczbę nocy (daty);
 • liczbę osób;
 • planowane miejsce biwakowania (nazwa obszaru);
 • zgodę na gromadzenie danych osobowych.

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie:

Szymon Nadolny, tel. 694 147 901

Nadleśnictwo Lipka przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i survival. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i survivalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.

   Na obszarze objętym programem znajdują się obiekty cenne genetycznie - wyłączone drzewostany nasienne – zgodnie z ustawa o lasach są objęte stałym zakazem wstępu – ich lokalizacja znajduje się w materiałach do pobrania.   

     Z uwagi na Twoje bezpieczeństwo prosimy nie rozbijać obozowiska i nie planować noclegu w pobliżu linii wysokiego napięcia oraz gazociągu, które znajdują się na wytyczonym obszarze!

Informujemy, że istnieje możliwość wypełnienia krótkiej ankiety na temat programu „Zanocuj w lesie”. Ankieta dostępna jest pod adresem: http://personal.ewaluacja.eu/index.php/544185?Iang=pl