Wydawca treści Wydawca treści

Regulamin miejsca wypoczynku

Przed użytkowaniem leśnych miejsc wypoczynku prosimy o zapoznanie się poniższym regulaminem.

REGULAMIN MIEJSCA WYPOCZYNKU

 

 1. Regulamin miejsca wypoczynku określa warunki korzystania z miejsc wypoczynku zarządzanych przez Nadleśnictwo Lipka.
 1. Każda osoba korzystająca z miejsca wypoczynku wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i obowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 1. Miejsca wypoczynku dostępne są we wszystkie dni w roku.
 1. Miejsce wypoczynku nie jest strzeżone, dlatego ryzyko wynikające z uszkodzenia lub utraty mienia, ponosi wyłącznie osoba korzystająca z miejsca wypoczynku.
 1. Każda z osób korzystających z miejsca postoju, zobowiązana jest do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej.
 1. Osobom korzystającym z miejsca postoju zabrania się

a. zaśmiecania terenu;

b. wyrzucania odpadów domowych i komunalnych do koszy na śmieci znajdujących się na miejscu wypoczynku;

c. prowadzenia działalności usługowej lub handlowej bez stosownej zgody Nadleśniczego Lipka oraz innych kompetentnych organów;

d. puszczania luzem zwierząt domowych;

e. rozstawiania namiotów poza miejscami wymienionymi w punkcie 7;

f. korzystania z miejsca postojowego w inny sposób niż zgodnie z jego przeznaczeniem;

g. poza miejsca wyznaczonymi zabrania się rozpalania ognisk i korzystania z otwartego ognia na terenie miejsca wypoczynku.

 1. Miejsca wyznaczone do rozstawiania namiotów podczas spływów kajakowych na okres jednego noclegu:

- Leśnictwo Biskupice, oddział 249c (stara Binduga),

- Leśnictwo Biskupice, oddział 336y (Grudnia),

 1. Miejsca wyznaczone do palenia ognisk na terenie Nadleśnictwa Lipka:

- Leśnictwo Białobłocie, oddział 96a (przy leśniczówce Białobłocie),

- Leśnictwo Osowo, oddział 132m (zabytkowy park w Małym Buczku),

- Leśnictwo Kiełpin, oddział 26b (Góra Zamkowa),

- Leśnictwo Dzierżążnia, oddział 457g (Szkółka Nowy Dwór),

- Leśnictwo Biskupice, oddział 336y (Grudnia),

 1. Miejsca wyznaczone do palenia ognia w kominkach:

- Leśnictwo Białobłocie, oddział 96a (przy leśniczówce Białobłocie),

- Leśnictwo Potulice, oddział 199b (Suche Doły),

- Leśnictwo Kiełpin, oddział 26b (Góra Zamkowa),

- Leśnictwo Biskupice, oddział 249c (stara Binduga),

- Leśnictwo Biskupice, oddział 336y (Grudnia),

- Leśnictwo Górzno, oddział 393b (Żabowisko),

- Leśnictwo Górzno, oddział 448a (przy tamie elektrowni w Jastrowiu),

- Leśnictwo Podgaje, oddział 251j (przy stanicy harcerskiej).

 1. Podczas korzystania z otwartego ognia w miejscach wyznaczonych (ognisko, kominek) obecna musi być obowiązkowo osoba pełnoletnia, która musi dozorować palenie ognia od momentu rozpalenia do całkowitego ugaszenia,
 1. Do palenia w ognisku wykorzystuje się drewno opałowe własne lub zakupione w miejscowym leśnictwie. W kominkach zezwala się na spalanie węgla lub brykietu drzewnego. Nie wolno spalać innych materiałów.
 1. Pełnoletni organizator palenia ognia odpowiada za przestrzeganie przez osoby współkorzystające zasad współżycia społecznego, bezpieczeństwo uczestników oraz porządek pozostawiony po całkowitym wygaszeniu ognia.
 1. Podczas palenia otwartego ognia należy bezwzględnie przestrzegać wszelkie przepisy ochrony przeciwpożarowej a w przypadku stwierdzenia zagrożenia pożarowego dla obszarów leśnych należy niezwłocznie powiadomić straż pożarną na numer alarmowy 998 oraz służby Nadleśnictwa Lipka.
 1. Należy korzystać z wyposażenia miejsca postoju w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
 1. Wszelkie uwagi użytkowników o miejscu postoju pojazdów proszę zgłaszać miejscowemu leśniczemu lub do biura Nadleśnictwa Lipka.

Dane kontaktowe do leśnictw:

1

Leśnictwo Białobłocie

Tel. kom. 608-688-730

2

Leśnictwo Osowo

Tel. kom. 694-437-726

3

Leśnictwo Lipka

Tel. kom. 602-698-268

4

Leśnictwo Potulice

Tel. kom. 694-437-728

5

Leśnictwo Kiełpin

Tel. kom. 694-425-348

6

Leśnictwo Dzierżążnia

Tel. kom. 694-437-698

7

Leśnictwo Biskupice

Tel. kom. 606-717-858

8

Leśnictwo Górzno

Tel. kom. 606-960-253

9

Leśnictwo Podgaje

Tel. kom. 606-420-977

10

Leśnictwo Gronowo

Tel. kom. 728-504-548

Dane kontaktowe Nadleśnictwa Lipka

tel. 67 266 50 46 e-mail: lipka@pila.lasy.gov.pl

Straż Leśna: Tel. kom. 606-879-505 lub 662-246-614