Wydawca treści Wydawca treści

Regulamin miejsca postoju pojazdów

Korzystając z leśnych miejsc parkingowych prosimy o przestrzeganie poniższego regulaminu

REGULAMIN MIEJSCA POSTOJU POJAZDÓW

 1. Regulamin miejsca postoju pojazdów określa warunki korzystania z miejsc postoju pojazdów zarządzanych przez Nadleśnictwo Lipka.
 1. Każda osoba korzystająca z miejsca postoju pojazdów wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i obowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 1. Miejsce postoju pojazdów jest dostępne we wszystkie dni w roku.
 1. Miejsce postoju pojazdów nie jest strzeżone, dlatego ryzyko wynikające z uszkodzenia lub utraty pojazdu lub jego wyposażenia, a także utraty przedmiotów pozostawionych w pojeździe, ponosi wyłącznie osoba korzystająca z miejsca postoju.
 1. Podczas wykonywania pojazdem manewrów na terenie miejsca postoju należy zachować szczególną ostrożność i poruszać się z prędkością nie większą niż 10 km/h, a także należy bezwzględnie przestrzegać przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 110).
 1. W przypadku kolizji lub wypadku na terenie miejsca postoju - obowiązują zasady i przepisy określone ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 110).
 1. Każda z osób korzystających z miejsca postoju, zobowiązana jest do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej.
 1. Osobom korzystającym z miejsca postoju zabrania się

a. wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z obsługą techniczną pojazdu;

b. mycia, sprzątania, naprawy pojazdów;

c. zaśmiecania terenu;

d. wyrzucania odpadów domowych i komunalnych do koszy na śmieci znajdujących się na miejscu postoju;

e. pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie innym użytkownikom z miejsca postoju;

f. pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie z dróg pożarowych;

g. prowadzenia działalności usługowej lub handlowej bez stosownej zgody Nadleśniczego Lipka oraz innych kompetentnych organów;

h. puszczania luzem zwierząt domowych;

i. rozstawiania namiotów;

j. pozostawiania przyczep kempingowych lub pojazdów turystycznych na czas

dłuższy niż jedna doba (24 godziny);

k. korzystania z miejsca postojowego w inny sposób niż zgodnie z jego przeznaczeniem

 1. Zabrania się rozpalania ognisk i korzystania z otwartego ognia na terenie miejsca postoju.
 1. Należy korzystać z wyposażenia miejsca postoju w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
 1. Wszelkie uwagi użytkowników o miejscu postoju pojazdów proszę zgłaszać miejscowemu leśniczemu lub do biura nadleśnictwa Lipka.

Dane kontaktowe do leśnictw:

1

Leśnictwo Białobłocie

Tel. kom. 608-688-730

2

Leśnictwo Osowo

Tel. kom. 694-437-726

3

Leśnictwo Lipka

Tel. kom. 602-698-268

4

Leśnictwo Potulice

Tel. kom. 694-437-728

5

Leśnictwo Kiełpin

Tel. kom. 694-425-348

6

Leśnictwo Dzierżążnia

Tel. kom. 694-437-698

7

Leśnictwo Biskupice

Tel. kom. 606-717-858

8

Leśnictwo Górzno

Tel. kom. 606-960-253

9

Leśnictwo Podgaje

Tel. kom. 606-295-042

10

Leśnictwo Gronowo

Tel. kom. 728-504-548

Dane kontaktowe Nadleśnictwa Lipka

tel. 67 266 50 46

e-mail: lipka@pila.lasy.gov.pl

Straż Leśna

Tel. kom. 662-246-614

Tel. kom. 539-394-695