Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Lipka
Nadleśnictwo Lipka
67 266 50 46, 67 266 50 65, 539 145 443
67 266 57 53

Mały Buczek 38
77-420 Lipka

 

Adresem Elektronicznej Skrzynki Podawczej jest:
/pgl_lp_0818/SkrytkaESP

Nadleśniczy
Janusz Grabowski
67 266 50 46
Zastępca Nadleśniczego
Elwira Drobiewska
67 266 50 46
Główny Księgowy
Aldona Ziach
67 266 50 46
Sekretarz
Piotr Wandas
67 266 50 46
Inżynier Nadzoru
Szymon Nadolny
67 266 50 46

Kierownictwo jednostki

Janusz Grabowski
Nadleśniczy
Tel.: 67 266 50 46
Elwira Drobiewska
Zastępca Nadleśniczego
Tel.: 67 266 50 46
Aldona Ziach
Główny Księgowy
Tel.: 67 266 50 46
Piotr Wandas
Sekretarz
Tel.: 67 266 50 46
Szymon Nadolny
Inżynier nadzoru
Tel.: 67 266 50 46

Dział Gospodarki Leśnej

Marlena Krieger-Stoltman
Specjalista Służby Leśnej ds. pozyskania drewna i ochrony p.poż
Tel.: 67 266 50 46, kom.: 696 963 299
Katarzyna Poziomska
Specjalista Służby Leśnej ds. hodowli lasu, nasiennictwa i gospodarstwa szkółkarskiego
Tel.: 67 266 50 46, kom.: 728 514 512
Tomasz Chałubek
Specjalista Służby Leśnej ds. marketingu i sprzedaży drewna
Tel.: 67 266 50 46, kom.: 784 458 925
Izabela Wierzba zastępuje Aleksandrę Galimską
Specjalista Służby Leśnej ds. stanu posiadania i SIP
Tel.: 67 266 50 46, kom.: 882 828 512
Dominika Nadolna
Specjalista Służby Leśnej
Tel.: 694 147 874

Dział Finansowo-Księgowy

Kamila Szefler
Księgowa
Tel.: 67 266 50 46, kom.: 539 671 227
Urszula Gajda
Starsza Księgowa
Tel.: 67 266 50 46, kom.: 539 671 160
Andżelika Szopieraj
Starszy referent ds. finansowo-księgowych
Tel.: 67 266 50 46, kom.: 539 672 590
Justyna Ciosek
Referent ds. księgowości
Tel.: 67 266 50 46, kom.: 539 148 313

Dział Administracji

Adam Otręba
Starszy Specjalista Służby Leśnej
Tel.: 67 266 50 46, kom.: 602 698 331
Adam Redlaff
Specjalista ds. administracji
Tel.: 67 266 50 46, kom.: 668 305 612
Maria Pydyn
Sekretarka
Tel.: 67 266 50 46, kom.: 539 149 717
Michał Bednarek
Referent ds. informatyki
Tel.: 67 266 50 46, kom.: 734 407 756

Posterunek Straży Leśnej

Łukasz Paprocki
Straszy strażnik leśny pełniący funkcję Komendanta Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 67 266 50 46, kom.: 662 246 614
Marcin Płóciennik
Strażnik Leśny
Tel.: 67 266 50 46, kom.: 539 394 695

Specjalista ds. Pracowniczych

Kamila Kuchciak
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 67 266 50 46, kom.: 539 148 811

Inspektor Ochrony Danych

Sebastian Strzech
Inspektor Ochrony Danych