Asset Publisher Asset Publisher

Otrzymaliśmy Złoty Certyfikat ZPK dla trasy Lipka - nad Stołunią

Zielony Punkt Kontrolny jest oryginalną polską koncepcją sieci stałych punktów kontrolnych na objętym mapą terenie. Podstawowymi elementami składowymi projektu zrealizowanego na bazie tej koncepcji są: powierzchnia, profesjonalna mapa, stałe, drewniane punkt kontrolne oraz system udostępniania map. Projekty daję możliwość uprawiania sportu, rekreacji, turystyki, ale również działań edukacyjnych. Jest to bardzo atrakcyjna forma udostępniani lasu.

Aby zrealizowany projekt mógł zostać wpisany do ogólnopolskiej internetowej bazy projektów www.zielonypunktkontrolny.pl , prowadzonej przez Fundację Sport i Przyroda, musi spełniać wymagane kryteria. Po ich spełnieniu właściciel dostaje stosowny certyfikat. (złoty, srebrny, brązowy)