Asset Publisher Asset Publisher

Szkolenie na temat rozpoznawania siedlisk przyrodniczych

W dniu 06 lipca br. na terenie Nadleśnictwa Lipka przy współorganizacji członków Koła PTL odbyło się szkolenie z zakresu rozpoznawania siedlisk przyrodniczych.

W dniu 06 lipca br. na terenie Nadleśnictwa Lipka przy współorganizacji członków Koła PTL odbyło się szkolenie z zakresu rozpoznawania siedlisk przyrodniczych. Po części teoretycznej-wykładowej, którą poprowadził Dr hab. Paweł Rutkowski z Katedry Siedliskoznawstwa i Ekologii Lasu Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, uczestnicy szkolenia wyjechali na teren Leśnictwa Potulice. Terenowe szkolenie było tak przygotowane aby jego uczestnicy mogli praktycznie przeprowadzić rozpoznanie siedliska przyrodniczego. Pozycje wybrane do szkolenia nie były typowymi siedliskami przyrodniczymi a przez to od leśników wymagały dużego zaangażowania w dyskusję przed podjęciem ostatecznej decyzji. W szkoleniu wzięło udział łącznie 36 osób w tym przedstawiciele RDLP Piła oraz Nadleśnictw Złotów, Jastrowie i Okonek. Foto P.Wandas

Asset Publisher Asset Publisher