Asset Publisher Asset Publisher

Okresowy zakaz wstępu na teren zabytkowego parku w Małym Buczku.

Z uwagi na znaczne uszkodzenie drzewostanu porastającego zabytkowy park w Małym Buczku i jego pogarszający się stan sanitarny, Nadleśniczy Nadleśnictwa Lipka, działając w oparciu o art. 26 pkt. 3 ustawy o lasach, wprowadził od dnia 19 maja 2021 r. okresowy zakaz wstępu na teren parku w Małym Buczku, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-465. Zakaz wstępu obowiązuje do 31 sierpnia 2021

Podjęte w zeszłym roku prace porządkowe i pielęgnacyjne w parku okazały się niewystarczające i obserwujemy postępujący proces obumierania drzew. Występujące ostatnio silne wiatry dodatkowo przyczyniły się do szkód w drzewostanie, wywróciło się m.in. kilka grabów z alei grabowej, będącej wizytówką parku, a także część lipy – pomnika przyrody, znajdującej się w zachodniej części obiektu.

Mając na uwadze bezpieczeństwo osób postronnych odwiedzających park jedynym rozwiązaniem było wprowadzanie okresowego zakazu wstępu do parku.

W najbliższym czasie planowane jest wykonanie prac porządkowych (usunięcie gałęzi i złomów/wywrotów), sporządzenie szczegółowej inwentaryzacji stanu sanitarnego drzew, a w dalszej kolejności także przygotowanie planu rewitalizacji parku .


Asset Publisher Asset Publisher