Asset Publisher Asset Publisher

Bez rybołowów na żywo z Lipki w 2020 roku

Z uwagi na niepewną sytuację dotyczącą zasiedlenia gniazda rybołowa w bieżącym roku podjęliśmy decyzję o odstąpieniu od zorganizowania tegorocznego przekazu online z lęgowiska z naszego terenu.

Zeszłoroczna śmierć pary dorosłych ptaków, które gniazdowały od wielu lat na słupie wysokiego napięcia, stawia pod dużym znakiem zapytania przyszłość rybołowów w Nadleśnictwie Lipka. Według współpracujących z nadleśnictwem ornitologów szanse na zasiedlenie gniazda przez inną parę w tym roku są nikłe. Gdyby udało się stwierdzić zajęcie lęgowiska przez nową rodzinę rybołowów, rozpatrzymy możliwość przeprowadzenia transmisji z gniazda w przyszłych latach.

Tymczasem zapraszamy do śledzenia losów tych pięknych ptaków z Nadleśnictwa Barlinek pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=UoZNgAy-dVI oraz profilu @Rybołowyonline na Facebook-u.

O wszystkich zmianach, nowych sytuacjach w naszym gnieździe będziemy Państwa informować na bieżąco na profilu facebookowym Nadleśnictwa!

Do zobaczenia!


Asset Publisher Asset Publisher