Asset Publisher Asset Publisher

Pomniki przyrody

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

Na gruntach zarządzanych przez Nadleśnictwo Lipka występuje 25 pomników przyrody: 24 szt. – pojedynczych drzew oraz 1 grupa drzew.

Gatunek

Obwód (cm)

Wysokość (m)

Stan zdrowotny

Leśnictwo

Lipa drobnolistna 340 18 2 Białobłocie
Sosna zwyczajna 340 25 2 Lipka
Dąb szypułkowy 410 25 2 Lipka
Dąb szypułkowy 470 28 2 Potulice
Jesion wyniosły 270 31 2 Lipka
Buk zwyczajny 346 26 2 Lipka
Buk zwyczajny 325 26 2 Lipka
Buk zwyczajny 368 33 2 Lipka
Dąb szypułkowy 410 28 2 Lipka
Jesion wyniosły 292 29 2 Osowo
Jesion wyniosły 256 27 2 Osowo
Olsza czarna 240 26 2 Osowo
Lipa drobnolistna 680 30 2 Osowo
Jodła szlachetna
odm. błękitna
362 28 2 Osowo
Buk zwyczajny odm. miedziana 346 26 2 Osowo
Jesion wyniosły 343 27 2 Osowo
Klon zwyczajny 331 30 2 Osowo
Grupa drzew – graby zwyczajne   164 szt. 120-140 14-16 2 Osowo
Dąb szypułkowy 670 28 2 Osowo
Lipa srebrzysta 470 30 2 Osowo
Buk zwyczajny odm. purpurowa 440 30 2 Osowo
Dąb szypułkowy 440 29 2 Potulice
Dąb szypułkowy 410 28 2 Potulice
Dąb szypułkowy 500 27 2 Potulice
Dąb szypułkowy 450 22 2 Dzierżążnia