Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

headquarters Nadleśnictwo Lipka
Nadleśnictwo Lipka
67 266 50 46, 67 266 50 65, 539 145 443
67 266 57 53

Mały Buczek 38
77-420 Lipka

 

Adresem Elektronicznej Skrzynki Podawczej jest:
/pgl_lp_0818/SkrytkaESP

Nadleśniczy
Janusz Grabowski
67 266 50 46, kom.: 604 750 205
Zastępca Nadleśniczego
Elwira Drobiewska
67 266 50 46, kom.: 606 717 847
Główny Księgowy
Aldona Ziach
67 266 50 46, kom.: 660 734 532
Sekretarz
Piotr Wandas
67 266 50 46, kom.: 606 422 669

Kierownictwo jednostki

Janusz Grabowski
Nadleśniczy
phone-abbreviation: 67 266 50 46, kom.: 604 750 205
Elwira Drobiewska
Zastępca Nadleśniczego
phone-abbreviation: 67 266 50 46, kom.: 606 717 847
Aldona Ziach
Główny Księgowy
phone-abbreviation: 67 266 50 46, kom.: 660 734 532
Piotr Wandas
Sekretarz
phone-abbreviation: 67 266 50 46, kom.: 606 422 669
Zbigniew Dolla
Inżynier nadzoru
phone-abbreviation: 67 266 50 46, kom.: 692 468 713

Dział Gospodarki Leśnej

Szymon Nadolny
Specjalista Służby Leśnej ds. ochrony lasu, ochrony przyrody, łowiectwa, edukacji, lasów niepaństwowych. Rzecznik nadleśnictwa
phone-abbreviation: 67 266 50 46, kom.: 694 147 901
Marcin Płóciennik (zastępuje Katarzynę Poziomską)
Specjalista Służby Leśnej ds. pozyskania drewna i ochrony p.poż
phone-abbreviation: 67 266 50 46, kom.: 696 963 299
Magdalena Gleba
Specjalista Służby Leśnej ds. hodowli lasu, nasiennictwa i gospodarstwa szkółkarskiego
phone-abbreviation: 67 266 50 46, kom.: 728 514 512
Tomasz Chałubek (zastępuje Marlenę Krieger-Stoltman)
Specjalista Służby Leśnej ds. marketingu i sprzedaży drewna
phone-abbreviation: 67 266 50 46, kom.: 784 458 925
Aleksandra Galimska
Specjalista Służby Leśnej ds. stanu posiadania i SIP
phone-abbreviation: 67 266 50 46, kom.: 692 291 396

Dział Finansowo-Księgowy

Kamila Szefler
Starszy referent ds. finansowo-księgowych
phone-abbreviation: 67 266 50 46, kom.: 539 671 227
Urszula Gajda
Starsza księgowa
phone-abbreviation: 67 266 50 46, kom.: 539 671 160
Andżelika Szopieraj
Starszy referent ds. finansowo-księgowych
phone-abbreviation: 67 266 5046, kom.: 539 672 590

Dział Administracji

Adam Otręba
Specjalista Służby Leśnej
phone-abbreviation: 67 266 50 46, kom.: 602 698 331
Adam Redlaff
Referent ds. transportu
phone-abbreviation: 67 266 50 46, kom.: 668 305 612
Maria Pydyn
Sekretarka
phone-abbreviation: 67 266 50 46, kom.: 539 149 717
Michał Bednarek
Referent ds. informatyki
phone-abbreviation: 67 266 50 46, kom.: 734 407 756

Posterunek Straży Leśnej

Tomasz Baranowski
Komendant Straży Leśnej
phone-abbreviation: 67 266 50 46, kom.: 606 879 505
Łukasz Paprocki
Strażnik leśny
phone-abbreviation: 67 266 50 46, kom.: 662 246 614

Specjalista ds. Pracowniczych

Ewa Tadzik
Specjalista ds. pracowniczych
phone-abbreviation: 67 266 50 46, kom.: 539 148 313

Inspektor Ochrony Danych

Kamila Kuchciak
Inspektor Ochrony Danych
phone-abbreviation: 67 266 50 46, kom.: 539 148 811