Asset Publisher Asset Publisher

Przeprowadziliśmy inwentaryzację zwierzyny

W dniach 04-05.03.2017 r. na terenie Nadleśnictwa Lipka została przeprowadzona inwentaryzacja zwierzyny metodą pędzeń próbnych.

Inwentaryzacja została zarządzona na wniosek Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile. W inwentaryzacji uczestniczyli leśnicy, myśliwi a także osoby postronne. Głównym założeniem inwentaryzacji było określenie liczebności jeleni, liczono także daniele, sarny, dziki jak również zwierzynę drobną taką jak lisy czy zające. Inwentaryzacją objęte były także zwierzęta będące pod ochroną gatunkową takie jak np. wilk i ryś. Należy podkreślić że w 2016 r. również prowadzone było takie przedsięwzięcie. Pogoda ostatecznie dopisała, policzono również znaczne ilości zwierzyny, na uwagę zasługują duże chmary jeleni. Zainwentaryzowano także daniele, sarny, dziki, lisy, zające a także wilka. Otrzymane wyniki dostarczą bardzo cennych informacji dotyczących liczebności i zagęszczeń zwierzyny, będą również pomocne w planowaniu łowieckim.

Asset Publisher Asset Publisher