Asset Publisher Asset Publisher

Nowe strefy ochrony ostoi ptaków w Nadleśnictwie Lipka

Na początku marca br. Decyzją Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu zostały ustanowione nowe strefy ochrony ostoi: bielika w leśnictwie Lipka oraz bociana czarnego w leśnictwie Dzierżążnia.

Wnioski o ustanowienie stref zostały złożone przez Nadleśnictwo na podstawie obserwacji ptaków i gniazd przez miejscowych leśniczych.

Bocian czarny w leśnictwie Dzierzążnia zbudował swoje gniazdo na okazałym, ponad 140 letnim dębie. W zeszłym roku gniazdo było zasiedlone, para bocianów odchowała 2 młode. Bocian czarny to gatunek typowo leśny – stroni od sąsiedztwa człowieka. Jego pożywienie stanowią drobne ryby, płazy i bezkręgowce, których szuka w śródleśnych rozlewiskach i płytkich zbiornikach wodnych. Gniazdo tego ptaka jest duże (ok. 1 m średnicy) i budowane kilkanaście metrów od ziemi na dorodnych, starych drzewach.

W przypadku ustanowionej strefy ochrony bielika w leśnictwie Lipka, ciekawostką jest fakt, że w poprzednich latach gniazdo zasiedlane było przez bociana czarnego. Dwa lata temu bociany nie zasiedliły już gniazda, a w zeszłym roku leśniczy zauważył wokół niego latającego bielika. Dalsza obserwacja gniazda potwierdziła, że zostało ono zasiedlone przez tego przedstawiciela ptaków szponiastych.

Zasady związane z utworzeniem strefy wynikają z Rozporządzenia Ministra Środowiska z 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Zostały w nim określone gatunki zwierząt wymagających ustalenia stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego przebywania oraz wielkość stref ochrony. Więcej na temat stref ochrony ostoi można przeczytać na stronie Komitetu Ochrony Orłów: http://www.koo.org.pl/dzialalnosc/ochrona-strefowa-gniazd

Warto wspomnieć, że życie i zwyczaje bocianów czarnych można oglądać online – transmisja przygotowana przez Lasy Państwowe prowadzona jest z gniazda tych ptaków z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi i można ją obejrzeć pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=kF_N80e-Mr4


Asset Publisher Asset Publisher