Asset Publisher Asset Publisher

Brudnica mniszka to najgroźniejszy szkodnik drzewostanów iglastych

Lato to czas prognozowania występowania jednego ze szkodników drzew iglastych jakim jest brudnica mniszka (Lymantria monacha).

Gąsienice tego gatunku wyrządzają największe zniszczenia w drzewostanach iglastych – aby wyobrazić sobie możliwe straty, wystarczy wiedzieć, że pojedyncza larwa jest w stanie zjeść do 1000 igieł świerkowych. Dorosłe motyle są całkowicie niegroźne, ale ich larwy zjadają ulistnienie drzew. W początkowym stadium rozwoju niszczą wierzchołki igieł jednorocznych, a w miarę wzrostu rozszerzają żerowanie na igły dwuletnie. Na tym etapie mogą doprowadzić do gołożeru. Młode gąsienice często uszkadzają również pąki, a nawet wierzchołki młodych pędów. Ich działalność prowadzi do znacznego pogorszenia kondycji drzew.

Aby uchronić drzewostany przed inwazją tych owadów, należy odpowiednio wcześnie ocenić ich liczebność i wybrać optymalny sposób zwalczania. W tym celu wywieszamy specjalne pułapki z feromonem do których zlatują się samce.

Na terenie Nadleśnictwa Lipka wywieszonych jest około 50szt. takich pułapek. Pracownicy służby leśnej systematycznie przeliczają ilości wyłowionych samców i przesyłają te dane do biura. Czasem przez 2-3 dni znajdujemy w pułapce 200-300 motyli. W ten sposób możemy przewidzieć okres w jakim wypadnie kulminacja lotu (rójki) owada. Wiedza o przebiegu lotów pozwala nam z kolei przystąpić do ostatniego etapu kontroli jakim jest obserwacja i liczenie motyli podczas kulminacji rójki tzw. "przejście przez drzewostan". W tym celu należy przejść wszystkie drzewostany, kolejno oddziałami, celem obserwacji i policzenia siedzących samic motyli brudnicy mniszki na pniach drzew. Oczywiście nie oglądamy pni wszystkich drzew a jedynie wybrane kolejno 20 drzew w miejscach największego występowania motyli, 10 drzew wybieramy wzdłuż linii oddziałowej, a 10 prostopadle do niej- w głąb drzewostanu.

Ostateczną ocenę zagrożenia wydaje się bowiem dopiero po oszacowaniu liczby samic. Wyniki obserwacji i liczenia motyli zebrane z tereny całego Nadleśnictwa przesyłane są do Zespołu Ochrony Lasu w Szczecinku, który to zespół dokonuje oceny i ewentualnego zagrożenia drzewostanów a następnie podejmuje odpowiednie działania by zniwelować szkody ze strony owada.

Jeśli zauważycie w lesie takiego rodzaju pułapki, nie dotykajcie ich, nie niszczcie. Możecie być pewni że w służą one do prognozowania i zwalczania zagrożeń ze strony szkodliwych owadów.


Asset Publisher Asset Publisher