Lista aktualności Lista aktualności

Zagrożenia w lasach

Las zaprasza wszystkich należy wiedzieć jednak, że:

  • w lesie żyją dzikie zwierzęta, których nie należy niepokoić ponieważ przestraszone mogą być dla nas niebezpieczne np. samice dużych zwierząt leśnych, które bronią swoich młodych czy zaniepokojona żmija zygzakowata która może zaatakować człowieka. Bardzo ważne jest aby pod żadnym pozorem nie dotykać dzikich zwierząt ponieważ mogą być zarażone wścieklizną.
  • zaleca się używanie podczas spacerów w lesie preparaty odstraszające owady takie jak komary, kleszcze i inne. Zabezpieczy to nas przed ukąszeniami i możliwością zakażenia się chorobami takimi jak np. borelioza.
  • bezwzględnie omijamy obszary leśne gdzie prowadzone są jakiekolwiek prace leśne szczególnie ścinka drzew.
  • szczególną uwagę należy zwrócić na zagrożenie wynikające z uszkodzonych konarów drzew, które mogą się odłamać i spaść na przechodzącego pod drzewem. Prosimy nie przebywać w lesie podczas silnych wiatrów.
  • gdy spotkamy się w lesie z jakimkolwiek przejawem kłusownictwa (np. sidła, wnyki) należy bezwzględnie oddalić się z takiego miejsca i niezwłocznie zgłosić o tym fakcie służby leśne,
  • las to także miejsce gdzie możemy spotkać się z niewypałami lub niewybuchami, tu również należ zachować szczególną ostrożność oraz powiadomić służby leśne,
  • w lesie odbywają się polowania indywidualne lub zbiorowe,
  • większość przewidywalnych zagrożeń w lesie jest przez leśników oznakowana odpowiednimi tablicami, należ się do tych ostrzeżeń lub zakazów bezwzględnie stosować,

Dla szerszego zapoznania się z zagrożeniami w lasach zachęcamy do przeczytania publikacji "Co zrobić w lesie, gdy..." wydaną przez Centrum Informacyjne Lasów Państwowych znajdującej się poniżej w sekcji "Materiały do pobrania".

Zapraszamy do bezpiecznego korzystania z naszych lasów.


Polecane artykuły Polecane artykuły