Lista aktualności Lista aktualności

Rewaloryzacja zabytkowego Parku w Małym Buczku

W ostatnich miesiącach na terenie Nadleśnictwa Lipka realizowano projekt pn.: "Rewaloryzacja zabytkowego Parku w Małym Buczku”.

Część środków pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Całkowita wartość zadania: 70 362,00 zł

Poziom Dofinansowania z WFOŚiGW: 60%

Okres realizacji: 04.08.2022 r. do 31.10.2022 r.

W wyniku projektu wykonano na terenie Parku Małym Buczku zabiegi pielęgnacyjne (arborystyczne) w koronach drzew i krzewów metodami alpinistycznymi.

www.wfosgw.poznan.pl


Polecane artykuły Polecane artykuły