Lista aktualności Lista aktualności

Dni Otwarte Funduszy Europejskich

W dniu 07.05.2015 roku w ramach Dni Otwarte Funduszy Europejskich Nadleśnictwo Lipka uczestniczyło w akcji promującej projekty dofinansowane ze środków unijnych w Lasach Państwowych.

W spotkaniu połączonym z objazdem terenowym uczestniczyła młodzież szkolna ze Szkoły Podstawowej w Górznej . Tematem przewodnim było przedstawienie przedsięwzięcia zrealizowanego w ramach projektu „Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych" . Omówiono cele, zamierzenia oraz efekty zrealizowanego projektu. Dyskutowano również o znaczeniu i wpływie retencji wodnej na środowisko leśne. Akcja promująca zrealizowane projekty zakończyła się posiłkiem na terenie obiektu, który również powstał w ramach projektu „4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa w ramach operacji „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa"

Polecane artykuły Polecane artykuły